Charlotte van den Broeck – Literair interview

do 18 november 2021 | 20.00 uur | Kapel
  • Literair interview
  • Literatuur

Op 18 november 2021 is de bekende schrijfster Charlotte van den Broeck te gast bij de Literaire Kring Goirle!

 

‘Je begint altijd opnieuw.’ (Uitspraak in een interview op de Boekenbeurs in Antwerpen, 5 november 2019)

De Vlaamse dichter en schrijfster Charlotte Van den Broeck (1991) is dan – eindelijk, na de Corona – de gast van de Literaire Kring Goirle, in het CC Jan van Besouw, om te vertellen over haar veel geprezen boek Waagstukken en de gedichten die ze schrijft. En wel, op donderdag 18 november 2021.

Charlotte van den Broeck (1991) is geboren en getogen in Turnhout. Zij debuteerde als schrijfster met de dichtbundel Kameleon, in 2015, waarvoor zij de Herman den Coninck Debuutprijs kreeg. Een prijs met prestige! In 2017 verwierf zij eveneens een prijs met haar tweede dichtbundel Nachtroer, de Paul Snoekprijs. In poëzie, zo stelt zij, streeft zij naar schoonheid en tracht ze tegelijkertijd diepere lage aan te boren. Utile et dulci dus! Het gaat er haar niet om moeilijke gedichten te schrijven – ze vindt het onzin als lezers ervan uitgaan dat poëzie moeilijk is – het is vooral van belang om in eerste instantie poëzie te ervaren. Ze is dan ook een graag geziene gast op literaire festivals. Onlangs verscheen de bundel Aarduitwrijvingen: gedichten als oefeningen in het waarnemen van de verhouding tussen het feminieme en de natuur.

Over naar haar indrukwekkende prozadebuut Waagstukken. Vanzelfsprekend vanwege de inhoud, en het fraaie omslagontwerp en de typografie van de hand van Steven van der Gaauw.  ‘In Waagstukken presenteert Charlotte Van den Broeck, elegant laverend tussen beschouwing en vertelling, dertien teksten over tragische architecten. Het zijn de verhalen van bekende en vergeten bouwmeesters die zelfmoord pleegden op of in een door hen ontworpen gebouw, of omwille van dat gebouw. Hun ingreep in de openbare ruimte mondt uit in een mislukking, of wordt door hen op fatale wijze zo ervaren. Ze hanteren het gereedschap van de hoogmoed, maar falen.’ (flaptekst Waagstukken)

De schrijfster schrijft over zwembaden, kerken, theaters, postkantoren en wat al niet meer. Ze opent de bundel met het zwembad in Turnhout. Die architect zou ook zelfmoord hebben gepleegd, zo ging de mare in Turnhout. Het bleek echter niet het geval te zijn. Ze komt op de meest uiteenlopende plekken als Turnhout, Oostende , Wenen, Rome en de Verenigde Staten. En architecten: van de wereldberoemde Francesco Borromini tot de onbekende Gaston Eysselinck. Dertien in totaal; over symboliek gesproken!

Behalve zelf gedichten schrijven, schrijft Charlotte Van den Broeck ook over gedichten, veelal in samenwerking met anderen. In dit opzicht noem ik de boeken Cosmos Texaco (2020), met als mede auteur de illustrator Ward Zwart en Woorden temmen 2 (2021) Van kop tot teen met Charlotte Van den Broeck en Jeroen Dera. Beide boeken zijn opmerkelijke bloemlezingen te noemen. De gedichten werden gekozen op grond van een thema, en over thema en gedicht werd geschreven, commentaar gegeven op een manier die afwijkt van de meeste bloemlezingen..

Een schrijfster om kennis mee te maken en niet gehinderd door het succes van haar boeken. Je begint altijd weer opnieuw, waarbij je eigenlijk zelf degene bent die de druk op de eigen schouders legt, zoals ze zelf aangeeft. U kunt het allemaal meemaken en beleven, op donderdag 18 november 2021. Vanzelfsprekend in het CC Jan van Besouw!

 

Over Literaire Kring Goirle

In nauwe samenwerking met Cultureel Centrum Jan-van-Besouw, Bibliotheek Midden-Brabant en boekhandel Blz. Buitelaar nodigt de Kring een auteur van naam en faam uit om als gast voor te lezen uit eigen werk en door middel van een interview zijn oeuvre toe te lichten en eventuele vragen vanuit het publiek te beantwoorden.

 

Foto: Stefaan Temmerman

Tickets Excl. fee

Prijs: € 7,50