ANBI

ANBI

In het geografisch hart van Goirle ligt ook het culturele hart van Goirle:  Jan van Besouw. Gevestigd in een voormalig klooster biedt  Jan van Besouw plaats aan tal van activiteiten. De schitterend gerenoveerde accommodatie leent zich daar dan ook uitstekend voor: een grote theaterzaal, onze Kapel, foyercafé, cursusruimten, congres- en vergaderzalen, ateliers, muziek- en balletschool en een studio voor radio en tv. Kortom: het kloppend culturele hart van Goirle.

Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG), waar Jan van Besouw deel van uitmaakt, is cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

> Formulier publicatieplicht

> Jaarverslagen

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG)

Deze stichting heeft de Culturele ANBI-status

Naam: Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG)
Bekend bij het publiek onder de naam ‘Jan van Besouw’
KvK-nummer: 41095063
BTW-nummer: NL004068087B01
RSIN nummer: 40.68.087
Post- en bezoekadres: Thomas van Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle

Doelstellingen

 1. We stimuleren sociaal-culturele activiteiten in Goirle en Riel. We zijn een cultuurpartner en bieden cultuur een plek. Op deze wijze initiëren, stimuleren en faciliteren we cultuur en cultuureducatie in de gemeente Goirle (bewoners van Goirle en Riel).
 2. We staan voor een gemeenschapshuis van Goirle en Riel, dat door de bewoners betekenisvol gebruikt wordt voor de diverse sociaal-maatschappelijke functies die het vervult.
 3. We zijn een laagdrempelige instelling, die diversiteit verwelkomt en verbindt.
 4. We bieden een locatie voor culturele creatie, educatie, ontmoeting en ontspanning en daarmee voor ieders welzijn.
 5. We maken cultuurparticipatie mogelijk voor amateurs en professionals en doen dat graag in partnerschap.

 

Bestuur SCAG

Ons bestuur bestaat uit betrokken mensen uit Goirle en Riel, die vanuit hun expertise en ervaring van onschatbare waarde zijn voor ons cultureel centrum.

 • Marc Poelman – voorzitter
 • Ton Haen – Vice-voorzitter/secretaris
 • Ingrid van de Maat – financiën
 • Joop Janssen – bestuurslid
 • Aart van Stiphout – bestuurslid
 • Marijo Immink – bestuurslid
 • Jos Meertens – bestuurslid
 • Marleen van Eijndhoven – bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Voor het SCAG-personeel van Jan van Besouw zijn de wettelijke richtlijnen van toepassing.