Nieuws

ONZE STEM IS GEHOORD!

De gemeenteraad heeft op 20 juni jl. bij de besluitvormende raadsvergadering de knoop doorgehakt. De gemeente gaat nu scenario 1, meer sociaal maatschappelijke instanties huisvesten in het Jan van Besouw, onderzoeken en scenario 2, verkoop van het U-deel ten behoeve van appartementen of hotel.

Er is overleg geweest met de betrokken ambtenaren en daar is het volgende in duidelijk geworden:

  1. De ambtenaren gaan nu aan de slag om de projectopdracht te formuleren. Deze willen ze diret na het zomerreces gereed hebben;
  2. De aanbesteding zal naar minstens 3 onderzoeksbureaus gaan;
  3. De rol van SCAG is in ieder geval actief te participeren bij uitwerking scenario 1, bij andere scenario’s zullen ook makelaars, projectontwikkelaars etc. betrokken worden. Tevens zal er een omgevingsdialoog belegd worden. Parkeer- en geluidsoverlast zal waarschijnlijk een issue zijn.
  4. Verwachting is dat voor het zomerreces 2024 een voorstel aan de Raad kan worden voorgelegd. 

Wij zijn blij dat de raad gehoor heeft gegeven aan ieders brieven, social posts en aanwezigheid tijdens de diverse raadsvergaderingen. Ze zien duidelijk de grote maatschappelijke meerwaarde en mede daarom is volledige verkoop van de baan. Dat hebben we toch maar mooi bereikt met z’n allen, dus DANK daarvoor!

#thuisinhetjanvanbesouw

KERSTACTIE: SAMEN VOOR ELKAAR

Na een succesvolle kerstactie vorig jaar, willen we ook dit jaar weer zorgen voor een kerstcadeau voor iedereen.

In de week voor Kerst verzamelen we cadeaus in onder alle inwoners, verenigingen en bedrijven. Waarna dorpsgenoten die het minder breed hebben en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken één of meerdere cadeaus kunnen uitkiezen voor zichzelf en hun familieleden.

Het Dorpsteam coördineert de actie in samenwerking met Jan van Besouw, de gemeente en vele vrijwilligers.

Klik hier voor meer info!

LET OP, LAATSTE KANS!

Let op, alle eerder uitgegeven vouchers/coupons zijn nog geldig voor voorstellingen in het seizoen 2023-2024, m.u.v. gastprogrammering. Lever je voucher dus tijdig in!