Senioren Goirle

Jan van Besouw > huisgenoten > Senioren Goirle

Samen goed oud worden. Daar staat Senioren Goirle voor.

* Senioren Goirle is een Goirlese vereniging met zo’n 1200 leden. De vereniging staat open voor alle 50plussers, ongeacht hun levens-of geloofsovertuiging. Wij zijn er natuurlijk voor onze leden, maar ook voor alle senioren in Goirle.
* Samen goed oud worden: dat is onze missie!
Door het organiseren van activiteiten op zowel recreatief, creatief, educatief, sportief als informatief gebied helpen wij senioren om lichamelijk en geestelijk vitaal te blijven.
* Senioren Goirle ondersteunt – via vrijwillige ouderenadviseurs en onafhankelijke cliëntondersteuners – senioren in hun relaties met de overheid en andere instanties, waar senioren mee te maken hebben. We bieden hulp bij het invullen van belastingaangiftes en bij het aanvragen van subsidies. We ontwikkelen nieuwe vormen van dienstverlening, als daar vraag naar is.
* Senioren Goirle maakt senioren bewust van de noodzaak om waar mogelijk zelf de regie te voeren over hun eigen leven. En we ondersteunen ze als dat niet lukt. We behartigen de belangen van senioren bij de gemeente en andere instanties. Wij zijn aangesloten bij KBO-Brabant voor de landelijke en provinciale belangenbehartiging en voor ondersteuning van activiteiten. Onze leden zijn automatisch ook lid van KBO-Brabant.
* Senioren Goirle wil goed samenwerken met andere organisaties en verenigingen in Goirle, die zich richten op de senioren. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk, dat er in Goirle een evenwichtig aanbod is van voorzieningen voor senioren.
* Senioren Goirle wil ook een goede samenwerking met de gemeente en andere professionele aanbieders van zorg voor senioren, zoals het Dorpsteam.

Neemt u gerust een kijkje op www.seniorengoirle.nl