Katholieke bond voor ouderen (kbo), afdeling Goirle

Jan van Besouw > huisgenoten > Katholieke bond voor ouderen (kbo), afdeling Goirle

De Katholieke Bond van Ouderen,  afdeling Goirle, opgericht in 1950, is een vereniging van ruim 1400 leden. De KBO afdeling Goirle maakt deel uit van KBO-Brabant. De KBO is een belangenvereniging van senioren (vanaf 50 jaar). De vereniging is zelf in 2015 65 jaar geworden. De vele activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door een groep van ruim 100 medewerkers.

Het bestuur, coördineert en faciliteert.

Wat doet de KBO?

De KBO biedt ondersteuning voor het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Biedt mogelijkheden om deel te nemen aan het sociaal-maatschappelijk leven.
Biedt activiteiten aan voor ontspanning, bevorderen en onderhouden van de mobiliteit en voor het leggen van sociale contacten.
Biedt cursussen aan voor persoonlijke ontplooiing en omgaan met eigentijdse communicatiemiddelen.
Onderhoudt contacten met de gemeente en met instellingen om de belangen van de ouderen te behartigen.
Bevorderen van het welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen de Goirlese samenleving.
Respect voor de traditie waaruit de KBO is voortgekomen.
Solidariteit van de ouderen onderling: met elkaar en vóór elkaar.